TRYC Kullanım Koşulları

Stoken Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi ("Stoken”) blokzincir teknolojisine dayalı olarak çıkarılan ve https://stoken.paribu.com/tryc-whitepaper.pdf adresinde ulaşılabilen whitepaper’ında (“White Paper”) ayrıntılı bilgilere yer verilen TRYC ile ilgili kullanım koşullarına (“Kullanım Koşulları”) aşağıda yer vermekteyiz.

Halihazırda, TRYC, son kullanıcılara Stoken tarafından sunulmamaktadır. Stoken TRYC’yi edinim veya geri verme talebi iletme ve gönderim yapmak için Stoken tarafından yetkilendirilmiş olan ve kullanıcıların TRYC’ye erişimini sağlaması planlanan çeşitli kişilerle (“Anlaşmalı Kuruluş”) anlaşabilecektir. Bu kapsamda, herhangi bir Anlaşmalı Kuruluş’tan veya farklı kişilerden veya farklı şekillerde TRYC edinen, elde tutan, saklayan, kullanan, alım satım işlemleri veya kripto varlık piyasasında diğer işlemlere konu eden veya TRYC ile ilgili diğer işlemleri (“İşlemler”) gerçekleştiren kişiler (“Kişiler”), TRYC kullanımına (“Kullanım”) ilişkin işbu Kullanım Koşulları, https://stoken.paribu.com/tryc-risk-bildirimi adresinden erişilebilen TRYC Risk Bildirimi ve Stoken tarafından yayımlanmış veya açıklanmış diğer koşulları (tümü “Koşullar”) kabul etmiş sayılacaklardır. Eğer Koşullar’ı kabul etmek istemiyorsanız, ilgili İşlemler ve TRYC Kullanım’ı gerçekleştirmemelisiniz.

Ethereum Altyapısına ilişkin Ön Bilgilendirme

TRYC, halihazırda, Ethereum altyapısı kullanılarak oluşturulmuş akıllı sözleşmeler kapsamında çıkarılmış ERC-20 protokollü kripto varlıklar olarak işlem görmektedir. Ethereum ve benzer altyapı, yazılım ve protokoller ile bunlara ilişkin haklar Stoken’a ait değildir ve Stoken tarafından kontrol edilmemektedir. Bunlar genellikle açık kaynak kodlu yazılımlardır.

İşlemler ile Stoken’ın İlişkilendirilememesi ve Stoken Tarafından Sunulan Hizmet Kapsamı

TRYC, Ethereum altyapısı üzerinde çalıştığı için Ethereum altyapısı ile uyum sağlayan üçüncü kişiler teknik sebeplerle Stoken’dan izin almaksızın TRYC entegrasyonları ve TRYC alım satımı gibi İşlemler’e yönelik işlemler gerçekleştirebilir. ERC-20 temelli kripto varlıklar cüzdandan cüzdana aktarılabildiği için Stoken’ın TRYC’nin alım satımını veya diğer İşlemler’ini teklif eden her kişiyi kontrol etmesi mümkün değildir ve bu şekilde bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu sebeple TRYC kullanımı, İşlemler’i veya desteği, ilgili işlemleri gerçekleştiren kişilerin Stoken ile ilişkili veya Stoken’ın bunlar üzerinde herhangi bir kontrolü olduğu anlamına gelmemektedir. Bu doğrultuda, Anlaşmalı Kuruluşlar, cüzdan sağlayıcılar, İşlemler’e ilişkin diğer hizmetleri sağlayan kişiler ve diğer kişilerin farklı kullanım koşulları olabilir, Stoken’ın bunlara ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Stoken, Kişiler’in işbu Kullanım Koşulları’na uyum sağladığını hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.

Stoken, TRYC’ye ilişkin, şu an, yalnızca, TRYC çıkarma ve yakma, akıllı sözleşmede çeşitli işlemler, geliştirmeler ve değişiklikler gerçekleştirme ve Anlaşmalı Kuruluşlar’a çıkarılan TRYC’leri verme veya Anlaşmalı Kuruluşlar’dan TRYC’leri alma işlemlerini (“Hizmetler”) gerçekleştirmektedir.

Stoken, koşullarını özel olarak belirlediği ve doğrudan Stoken tarafından gerçekleştirildiği ilgili işlem özelinde belirtilen Hizmetler dışında TRYC’ye ilişkin hiçbir hizmeti sunmamakta ve İşlemler’i gerçekleştirmemektedir. Şüpheye mahal vermemek adına bazı sınırlayıcı olmayan örneklerle açıklamak gerekirse, Stoken (Stoken ve ilgili taraf arasında yazılı bir anlaşma ile düzenlendiği haller hariç olmak üzere) cüzdan sağlama, yazılım veya altyapı sağlama, Kişiler’in varlıklarını veya TRYC’lerini saklama, cüzdan adreslerini saklama, alım-satım işlemlerine aracılık etme, emir iletimine aracılık etme, API sağlama, Anlaşmalı Kuruluşlar dışındaki kişilere TRYC sağlama, Ethereum altyapısına ilişkin işlemler ve geliştirmeler yapma gibi işlem ve eylemlerde bulunmamaktadır ve bunlardan sorumlu değildir.

Stoken, TRYC’ye yönelik, TRYC’nin her zaman bir platformda listeleneceğine, çıkarılacağına, destekleneceğine, işlem hacimlerine, TRYC fiyatlarına, alım-satım koşullarına veya sürekli olarak farklı piyasalarda işlem göreceğine yönelik herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Koşullar veya Kullanım’daki Değişiklikler

Stoken Koşullar ve Kullanım’a ilişkin çeşitli değişikler gerçekleştirebilecek veya yeni Koşullar oluşturabilecektir. Bu durumda, değişikliğe uğramış veya yeni olan Koşullar’ı, Stoken internet sitesinde veya diğer uygulamalarda (“Site”) yayımlayabilir veya bu değişikliğe uğramış veya yeni Koşullar’a ilişkin farklı şekillerde bilgilendirmeler yapılabilir. Değişikliğe uğrayan veya yeni eklenen Koşullar, (hangisi daha önce ise) Site’de yayımlandıkları veya farklı şekilde bilgilendirmeye konu edildikleri tarihte geçerli olacaktır. Koşullar’ın Kullanım öncesinde kontrol edilmesi ve özellikle değişikliğe tabi tutulduğunda gözden geçirilmesi önem arz etmektedir. Koşullar değiştirildikten veya yeni Koşullar yayımlandıktan sonra Kullanım’a veya diğer ilgili İşlemler’e devam etmeniz halinde, değişen veya eklenen Koşullar’ı kabul etmiş sayılırsınız. Eğer, değişen veya eklenen Koşullar’a bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, ilgili Hizmetler’i kullanmamalı, TRYC Kullanımı gerçekleştirmemelisiniz.

TRYC yol haritası, dayanak mevzuatları, sistemleri, teknolojileri ve öngörülerinde değişiklikler olabilir ve TRYC özellikleri ile Kullanım zaman içinde geliştirilebilir. Bu durumda, S Stoken, bu Sözleşmenin süresi boyunca, önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın (Barındırılan Hizmetlerin genel işlevselliğini önemli ölçüde azaltmaması koşuluyla), Stoken Hizmetlerini (tamamen veya kısmen) herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

TRYC Edinimi, Cüzdan Kullanımı ve Üçüncü Kişilerin Gerçekleştirdiği veya Aracılık Ettiği diğer İşlemler

Yukarıda da açıklandığı üzere, Stoken, Anlaşmalı Kuruluşlar dışında kişilere TRYC sağlamamakta, cüzdan kullanımı, özel anahtarların saklanması gibi hizmetler sunmamakta ve kullanıcılar arasındaki TRYC alım satımı veya transferine aracılık etmemektedir. Bu kapsamda, kişiler, Stoken’ın taraf olmadığı, Anlaşmalı Kuruluşlar ve İşlemler gerçekleştiren diğer kişiler ile olan ilişki ve sözleşmelerini ve bunlara ilişkin kullanım koşullarını dikkatle gözden geçirmelidir ve Stoken’ın buna ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Risk Bildirimi’nde de açıklandığı üzere kripto varlıklar bunlarla sınırlı olmamak üzere siber saldırı düzenlenmesi, hırsızlık, dolandırıcılık, güvenlik ihlallerinin yaşanması, piyasaya erişimin geçici veya sürekli kısıtlanması, sistemsel arızalar yaşanması, işlem gördüğü ağın son bulması, ihraç edenlerin projeyi bitirmesi, değer kaybetmesi gibi riskleri barındırmaktadır. Kripto varlıklara ilişkin İşlemler ve Kullanım için kişiler yeterli teknik bilgiye sahip olmalıdır. Ethereum ağında gerçekleştirilen bazı işlemler kullanılan akıllı sözleşme altyapısı sebebiyle, gerçekleştirildikten sonra iade edilemez ve geri döndürülemez olabilir ve kural olarak işlem bir kez gerçekleştirildikten sonra geri alınamaz şekilde gerçekleşir. TRYC’lerin desteklenmeyen cüzdanlara gönderilmesi veya alınmaya çalışılması yahut akıllı sözleşmede uygun olmayan fonksiyonların işletilmesi halinde TRYC’ler kaybolabilir veya tekrar kullanılabilir duruma getirilemeyebilir. Cüzdan adresleri, anahtarları, şifreleri veya diğer erişim araçlarının kaybedilmesi, bunların ele geçirilmesi, başka cüzdanlara aktarılması halinde bunların geri getirilememesi ve ilgili cüzdanlara ulaşılamaması mümkündür. Bu işlemlere yönelik tüm sorumluluk, İşlemleri gerçekleştiren kişilerdedir ve Stoken’ın bunlara ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü parti internet sitesini, uygulamasını veya kaynağını kullanımından kaynaklanan tüm riskler kullanıcılara aittir.

TRYC projesi kapsamında halihazırda Ethereum ağının teknik altyapısının kullanıldığı ve alım satımı ile diğer işlemlerde çeşitli merkezi veya merkezi olmayan ve Stoken’ın kontrolünde bulunmayan platformların kullanılabileceği göz ardı edilmemelidir. Ethereum’a, platformlara, yazılımlara, cüzdanlara, altyapılara, akıllı sözleşmelere, emirlere ilişkin hatalar, sorunlar ve gecikmeler yahut saldırılar, engeller, kesintiler ve kopmalar TRYC işlemlerini etkileyebilir. Stoken, Ethereum’un, platformların, yazılımların, alt yapıların, akıllı sözleşmelerin veya cüzdanların kullanımına, güvenliğine, tamlığına, işlerliğine, doğru, eksiksiz, hatasız çalıştığına veya sürekliliğine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Stoken’ın bunlara ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bunlarla sınırlı olmamakla beraber, internet, altyapı, elektronik arızaları ve siber saldırılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Bunun yanında, gerek akıllı sözleşmeler gerekse Stoken altyapısı güncelleme ve geliştirmelere tabidir ve bu sebeple sistemde çeşitli bakım çalışmaları yapılabilmekte, gecikmeler oluşabilmektedir.

Stoken, Anlaşmalı Kuruluşlar’ı yetkilendirmeden önce, bu kuruluşların bazı sözleşmesel yükümlülükler altına girmelerini ve bazı şartları taşıdıklarını belgelemelerini talep edebilecektir. Bununla birlikte, Stoken’ın, bu belgelerin doğruluğunu kontrol etme, Anlaşmalı Kuruluşlar’ı denetleme ve ilgili şartları taşıdığını teyit etme veya Anlaşmalı Kuruluşlar’ın sözleşmesel yükümlülüklerine uygun davranmasını sağlama imkânı ve bu konuda bir taahhüdü yahut yükümlülüğü bulunmamaktadır. Anlaşmalı Kuruluşlar, Stoken’dan farklı tüzel kişilerdir ve Stoken, Anlaşmalı Kuruluşlar ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamakta veya taahhüt vermemektedir.

Kullanıma ilişkin Genel Koşullar

Hizmetler ve Kullanım kapsamında, diğer Koşullar ve hükümler yanında genel olarak aşağıdaki koşulları ve Hizmetleri, Kullanım ve TRYC’ye ilişkin İşlemler’i aşağıdaki koşullara uygun olarak gerçekleştireceğinizi kabul etmektesiniz:

  • • TRYC’yi ve Hizmetler’i yasa dışı veya hukuka aykırı şekilde kullanmamak;
  • • Yasa dışı veya hukuka aykırı İşlemler gerçekleştirmemek;
  • • Gizlilik, fikri mülkiyet ve diğer haklar dahil olmak üzere Stoken veya diğer kişilerin haklarını ihlal etmemek;
  • • Stoken, resmi kurum ve kuruluşlar, yargı ve idare organları talepleri halinde gerekli bilgi ve belgeleri derhal sağlamak;
  • • Yanlış beyan ve yanıltıcı ifadelerde bulunmamak;
  • • Bilgileri toplamamak, birleştirmemek, diğer kişi ve kullanıcıların bilgilerine ulaşmamak ve bunları ticari veya ekonomik amaçlarla kullanmamak;
  • • Hizmetler, fikri mülkiyet, içerik, eser, güvenlik ve diğer unsurları korumak için Stoken, hizmet sağlayıcılar, diğer kullanıcılar, Kişiler veya herhangi bir üçüncü kişi tarafından uygulanan herhangi bir teknolojik veya hukuki önlem, engel veya kuraldan kaçınmamak, bunları atlamamak, kaldırmamak, devre dışı bırakmamak, bozmamak, şifresini çözmemek veya başka bir işleme tabi tutmamak;
  • • Virüs gönderme, aşırı yükleme, spam gönderme veya farklı şekillerde herhangi bir kullanıcının, ana bilgisayarın, kodun, sistemin, akıllı sözleşmenin veya ağın erişimine müdahale etmemek veya müdahale etmeye çalışmamak;
  • • Yürürlükteki herhangi bir kanun, kural veya düzenlemeyi ihlal etmemek;
  • • Dikkat ve özenle hareket etmek.

Stoken’ın yukarıda sayılan kullanım koşulları dahil olmak üzere Koşullar’ın uygulandığını kontrol etme veya takip etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kapsamda, hiçbir kişinin bu koşullara uyduğunu teyit veya taahhüt etmemektedir

TRYC almadan ve İşlemler yapmaya karar vermeden önce, makul düzeyde finansal okur yazarlığa sahip olmanız, gerekli teknik incelemeleri yapmanız, işlem yapacağınız kripto varlıklara ilişkin whitepaper başta olmak üzere her türlü belge ve bilgilendirmeyi okumanız, güncellemeleri, duyuruları ve haberleri takip etmeniz ve karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız gerekmektedir. Tüm bu risklerle beraber, TRYC alımı diğer İşlemler’e mali durumunuzu, teknik yetkinliğinizi ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Kripto varlık işlemleri teknik ve finansal yetkinlikler gerektirmektedir ve Kişiler TRYC’yi yalnızca bu yetkinliklere sahip oldukları hallerde kullanmalıdır. Hizmetler’den yararlanılması veya TRYC Kullanım’ı halinde, kişilerin bu yetkinlikleri haiz olduğu kabul edilecektir.

TRYC, Whitepaper’da belirtilen şekilde çıkarılmaktadır ve Stoken hiçbir şekilde TRYC’nin değerine, piyasalarda işlem görme bedellerine, işlem görme usullerine ve sürekliliğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır. TRYC’nin değerinin değişmesi mümkündür.

Hukuka Uygunluk

TRYC, Stoken’ın bilgisi dahilinde, çıkarıldığı ülke hukuku bakımından, itibari para, elektronik para, menkul kıymet, emtia, yatırım sözleşmesi veya diğer sermaye piyasası araçlarından biri değildir. Devletler veya resmî kurumlar tarafından ihraç edilmemektedir.

Stoken, bir finansal kuruluş, banka, elektronik para kuruluşu, ödeme kuruluşu, aracı kurum veya benzeri herhangi bir kurum veya kuruluş değildir; finansal hizmetler, bankacılık, sermaye piyasaları ve benzeri hizmetleri sunmak için herhangi bir lisansı veya izni bulunmamaktadır ve lisansa tabi bir faaliyet sürdürmemektedir. Stoken Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirkettir.

Karşılık varlıklar veya TRYC’ler özel bir sigorta ile veya herhangi bir mevzuat kapsamında korunmamaktadır.

Halihazırda, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı kapsamında, genel anlamda kripto varlıklara ilişkin kapsamlı lisans ve izin yükümlükleri öngören özel düzenlemeler bulunmamaktadır. Ancak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi, ödeme hizmetlerinde kullanımın önlenmesi amaçlarıyla çeşitli alanlarda bazı hukuki düzenlemeler yapılmıştır.

Stoken, kripto varlıkların veya TRYC’nin veya İşlemler’in hukuki niteliğine, mevzuata uygunluğuna veya hukuka uygunluğuna yönelik herhangi bir görüş belirtmemekte olup, Kişiler, ilgili mevzuatlara uygunluğunu kendileri denetlemeleri gerektiğini ve bunların çeşitli mevzuatlara aykırılık teşkil edebileceğini anlamakta ve bu kapsamda ilgili denetim, kontrol ve uyum yükümlülüklerini kendileri üstlenmektedir. Eğer, TRYC’nin Kullanım’ı veya diğer İşlemler’e konu edilmesi, kişilerin tabi olduğu mevzuat veya diğer kurallara bir aykırılık teşkil ediyorsa bu kişilerin TRYC’yi kullanmamaları ve İşlemler’e konu etmemeleri gerekmektedir.

Stoken’ın, TRYC’ye ilişkin İşlemler’i kontrol etme veya izleme yükümlülüğü bulunmamakta olup, TRYC Kullanım’ı ve İşlemler’e veya bunların sonucunda ortaya çıkan hiçbir sonuca ilişkin bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kripto varlıklarla ilgili ortaya çıkabilecek mevzuat değişiklikleri, yargı veya idari merci kararı, talebi veya benzer sebeplerle söz konusu varlıkların veya İşlemler’in kısıtlanması, engellenmesi, lisans veya izne tabi tutulması veya yasaklanması da mümkündür.

Ücretler

Stoken tarafından sunulan Hizmetler için ücret talep etme hakkı saklıdır. Bu ücretler, Stoken’ın takdirine bağlı olarak değiştirilebilecektir.

Cüzdan kullanımı, cüzdandan cüzdana aktarım gerçekleşmesi, alım-satıma aracılık eden platformlardan TRYC edinimi veya satımı, saklama hizmetleri veya farklı İşlemler yapılması durumunda, bu işlemler Ethereum ağı üzerinde, işlem yapılan platformlar nezdinde veya diğer tarafça çeşitli ücretlere tabi tutulabilmektedir. Stoken’ın bu ücretlere, ücretlerin belirlenmesine veya tahsiline ilişkin herhangi bir yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar bu ücret ve kesintilerden kendileri sorumludurlar.

TRYC, halihazırda, Ethereum altyapısı kullanılarak oluşturulmuş akıllı sözleşmeler kapsamında çıkarılmış ERC-20 bazlı kripto varlıklar olarak işlem görmektedir. Ethereum ağında yapılan işlem hareketleri cüzdan adreslerine bağlı olarak izlenebilmekte ve takip edilebilmektedir. Bu doğrultuda, -aksini sağlayan özel teknolojiler hariç tutulmak üzere- bir kişi size ait cüzdan bilgilerine ulaşırsa, ilgili cüzdandaki işlemleri takip edebilmektedir. Cüzdan ve işlem bilgileri aleni şekilde blok zincir üzerinden takip edilebilmekte ve dünyanın her yerinden bu bilgilere ulaşılabilmektedir. Bir kişi kendi cüzdanına TRYC aktarırken veya diğer İşlemler’i gerçekleştirirken bu hususun farkında olarak ve bunu kabul ederek işlem yapmalıdır ve çeşitli bilgilerin alenileştirildiğinin ve takip edilebildiğinin farkında olmalıdır.

Sorumluluk

Hizmetler’in kullanımının, İşlemler’in, TRYC edinimi ve bulundurmanın, Kullanım’ın ve genel olarak her türlü ilgili işlem ve eylemi gerçekleştirmenin her türlü riskinin tamamen size ait olduğunu, bunlara ilişkin Stoken tarafından hiçbir taahhüt ve garanti verilmediğini, bunların “olduğu gibi”, “hata ve ayıplarıyla”, “o kullanıma sunulduğu şekilde”, “garanti ve taahhüt verilmeksizin” sunulduğunu, kullanmadan önce gerekli tüm inceleme, kontrol ve testleri yaptığınızı, Stoken’ın Hizmetler, TRYC ve İşlemler’e erişimin veya içeriğindeki materyallerin sürekli, kesintisiz, zamanında, ayıpsız veya hatasız olacağına veya bir işlem, içerik, kullanım, uygulama, performans, amaç veya yarar için uygun veya kullanılabilir olduğuna dair hiçbir beyan veya garanti vermediğini, işlemlerin çeşitli hallerde kısıtlamalara ve sınırlamalara tabi tutulabildiğini, siber saldırı ve yazılım hatalarının gerçekleşebileceğini, varlıkların kaybedilebileceği, değerlerinin düşebileceği veya önemli ölçüde değişebileceği, Risk Bildirimi ve Kullanım Koşulları ile diğer Koşullar’ı okuduğunuzu, her türlü riski değerlendirdiğinizi anlamakta, kabul ve beyan etmekte; Stoken’ın bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını anlamakta, kabul ve beyan etmektesiniz.

Stoken, hukuki dayanağı ne olursa olsun, Hizmetler veya TRYC kullanımınızdan kaynaklanan veya onlarla ilgili doğrudan veya dolaylı hiçbir türde zarardan, kayıptan, kar kaybı veya herhangi bir özel, arızi, dolaylı, maddi veya dolaylı hasardan hiçbir koşulda sorumlu değildir. Stoken, varlıklarınıza erişememenizden, Anlaşmalı Kuruluş veya üçüncü kişi işlemlerinden, hatalar, ihmaller, kesintiler, gecikmeler, kusurlar ve hatalardan, Ethereum ağı veya herhangi altyapıdan ve bunların işleyişinden, işlem gecikmelerinden, işlem ücretlerinden, kripto varlıkların değerlerinin artması veya azalmasından, işlem yapılamamasından, işlem sürekliliğinden, hiçbir koşulda sorumlu değildir.

Her ne kadar Stoken tüm sorumlulukları reddetmişse de herhangi bir şekilde bir talep hakkınız doğması halinde, öncelikle bu konuda Stoken’ı noterden göndereceğiniz bir bildirim ile ilgili talebiniz konusunda haberdar edeceğinizi, bu bildirimde talebin kaynağı olan işlem ile hukuki dayanağını ve talebin karşılanması için yapılmasını istediğiniz işlemleri ayrıntılı şekilde açıklayacağınızı, Stoken’ın 30 (otuz) iş gününden az olmamak üzere ilgili ihlalin giderilmesi veya işlemin gerçekleştirilmesi için süresi olacağını ve mümkün olduğu hallerde Stoken’ın takdirinde olmak üzere bunu düzeltme, yenisi ile değiştirme, indirim sağlama gibi çözümler sunabileceği, bunların hiçbirinin gerçekleşmemesi halinde hukuki çözüm yollarına başvurabileceğinizi kabul etmektesiniz. Bu hüküm hiçbir şekilde Stoken’a ek bir yükümlülük getirecek şekilde yorumlanamaz. Her ihtimalde Stoken’ın tüm ve toplam sorumluluğu, kaynağından bağımsız olarak, bir adet TRYC değeri ile sınırlı olacaktır.

Kara Liste Uygulaması

Kara liste uygulaması belirli teknik sınırlamalar dahilinde, akıllı sözleşme kapsamında bir cüzdana TRYC aktarımı veya bir cüzdandan TRYC aktarımının engellenmesini sağlayan uygulamaları ifade etmektedir. Kara liste uygulaması cüzdanlardaki TRYC varlığının aktarılmasının (TRYC alımı ve gönderimi) ve suçla ilişkili işlemlerde TRYC kullanımının engellenmesi amacıyla kullanılabilecektir. Kara liste uygulamasının kullanılabilmesi için ilgili cüzdan adresinin kara liste uygulamasına eklenmesi gerekmektedir. Bir cüzdan adresinin kara liste uygulamasına eklenmesinin ardından, bu adrese veya bu adresten TRYC gönderilemez. Genel olarak cüzdan adresleri kara liste uygulamasına alınabilmekte, münferit token’lar ise alınamamaktadır.

Stoken kara liste uygulamasını, kendisine bir idari veya yargı mercii tarafından bir talebin iletilmesi, mevzuat hükümlerine uyum veya Stoken iç prosedürleri kapsamında güvenliğin sağlanması gibi sebeplerle zorunlu görülen hallerde uygulayabilecektir. Anlaşmalı Kuruluşlar’ın kara liste uygulaması kapsamında doğrudan ekleme yapma imkânı bulunmamaktadır. Bir cüzdan adresinin kara liste uygulaması kapsamından çıkarılması da yine idari veya yargı mercii tarafından bir talebin iletilmesi, mevzuat hükümlerine uyum veya Stoken iç prosedürleri kapsamında kara liste uygulamasına eklenmeyi zorunlu kılan sebebin ortadan kalkması ve bir risk öngörülmemesi hallerinde Stoken kararı ile uygulanabilecektir.

Bununla birlikte, Stoken, her türlü işlemi engelleme yetisini haiz olmayıp, yalnızca teknik olanak ve o an kullanımda olan akıllı sözleşmenin izin verdiği işlemleri gerçekleştirebilmektedir.

Fikri Mülkiyet

Stoken, işbu Koşullar kapsamında, size bir lisans ya da herhangi bir ad, ticari takdim şekli, logo veya denkleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde herhangi bir patent, teknik bilgi, know-how, fikri veya sınai mülkiyet hakkı, telif hakkı, ticari sır, marka veya Stoken ya da ilgili herhangi bir kuruluşun mülkiyetini veya lisansını haiz olduğu veya yönettiği diğer eser veya haklara ilişkin herhangi bir türden bir hak sağlamamaktadır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Koşullar’a, TRYC kullanımına ve Stoken ile olan tüm ilişkilerinize ve bunlarla ilgili olan veya bunlardan kaynaklanan her türlü işlem ve eyleme Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve her türlü hüküm Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacaktır.

Koşullar’a, TRYC kullanımına ve Stoken ile olan tüm ilişkilerinize ve bunlarla ilgili olan veya bunlardan kaynaklanan ilişkili olan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

Genel Hükümler

Koşullar’dan doğan herhangi bir hak veya imtiyazın kullanılmaması veya kullanılmasının gecikmesi Stoken’ın bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

Koşullar’da Stoken’a tanınan haklar, bu hakların kullanım usulü, şekli ve sebepleri, Koşullar’da belirtilenler ile sınırlı değildir. Stoken, mevzuat hükümleri yahut sözleşmeler veya diğer kaynaklardan kaynaklanan veya onlardan doğan haklarını dilediği şekilde kullanabilir.

Koşullar’ın herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi veya yazılmamış sayılması durumunda, Koşullar’ın geri kalan hükümleri bu durumdan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalan her bir hüküm en geniş kapsamıyla geçerli ve uygulanabilir olacaktır. Kısmi geçersizlik durumunda, geçersiz veya uygulanmaz hükmün yerine Stoken’ın işbu Koşullar kapsamında korunması arzu edilen menfaatlerinin korunmasına en iyi şekilde imkân verecek geçerli ve uygulanabilir bir hüküm olduğu varsayılacaktır.

Koşullar’ın hiçbir hükmü, bir kişiye bir ortaklık, acentelik, temsil, vekalet, iş veya benzer bir ilişki sağlandığı şeklinde yorumlanamaz.

Bu Koşullar, Hizmetler ve TRYC ile ilgili olarak Stoken ile sizin aranızdaki tüm ve münhasır anlaşmayı teşkil eder ve bu Koşullar, Hizmetler ve TRYC ile ilgili olarak Stoken ile sizin aranızdaki tüm sözlü veya yazılı sözleşmelerin yerine geçer ve bunların yerine geçer.

Koşullar veya bundan kaynaklanan yükümlülükler, Stoken’ın önceden yazılı onayı olmaksızın kanun gereği veya başka bir şekilde devir veya temlik edilemez.

Stoken, Koşullar’ı veya bundan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbestçe kısmen veya tamamen devredebilir veya temlik edebilir.

Bu Koşullar’da yapılan değişikliklerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, bu Koşullar kapsamında Stoken tarafından sağlanan tüm bildirimler veya diğer iletişimler, elektronik olarak veya internet sitesinde yayımlanarak sağlanabilecektir.

Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak sağladığımız tüm iletişimleri, sözleşmeleri, belgeleri, bildirimleri ve açıklamaları elektronik olarak almayı kabul etmekte ve rıza göstermektesiniz.