Risk Bildirimi

Bu Risk Bildirimi, TRYC ve genel anlamda kripto varlıkların edinimi, elde tutulması, saklanması, kullanımı, alım satım işlemleri, kripto varlık piyasasında yapılan işlemler veya kripto varlıklarla yahut bunlara ilişkin yapacağınız diğer işlemlerin (“İşlemler”) risklerine yönelik genel bir bilgilendirme niteliği taşımaktadır ve oluşabilecek tüm riskleri içermemektedir.

Kripto varlık İşlemler’i sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Piyasada oluşabilecek fiyat hareketleri, kripto varlıklara ilişkin teknik sorunlar, siber saldırılar, sistem yavaşlıkları, teknik aksaklıklar, hukuki yahut idari engeller ve önlemler veya farklı sebeplerle kayıplarınız olabilir. TRYC almadan ve işlemler yapmaya karar vermeden önce, makul düzeyde finansal okur yazarlığa sahip olmanız, gerekli teknik incelemeleri yapmanız, işlem yapacağınız kripto varlıklara ilişkin White Paper başta olmak üzere her türlü belge ve bilgilendirmeyi okumanız, güncellemeleri, duyuruları ve haberleri takip etmeniz ve karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız gerekmektedir. Tüm bu risklerle beraber, TRYC alımı diğer işlemlere mali durumunuzu, teknik yetkinliğinizi ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

TRYC White Paper’ında belirtilen hususlara ek olarak, işlemler ile ilgili aşağıdaki hususları kabul etmektesiniz:

 • • TRYC, çeşitli cüzdanlar aracılığıyla bir cüzdandan diğerine transfer edilebilen, blokzincir teknolojisine dayanan, piyasaya göre fiyatı değişebilen bir kripto varlıktır.
 • • TRYC, itibari para, elektronik para, menkul kıymet, emtia, yatırım sözleşmesi veya diğer sermaye piyasası araçlarından biri değildir. Devletler veya resmî kurumlar tarafından ihraç edilmemektedir. Stoken Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi (“Stoken”) bir finansal kuruluş, banka, elektronik para kuruluşu, ödeme kuruluşu, aracı kurum veya benzeri herhangi bir kurum veya kuruluş değildir. Stoken, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Halihazırda, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı kapsamında, genel anlamda kripto varlıklara ilişkin kapsamlı lisans ve izin yükümlükleri öngören özel düzenlemeler bulunmamaktadır. Ancak, kara paranın aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi, ödeme hizmetlerinde kullanımın önlenmesi amaçlarıyla çeşitli alanlarda bazı hukuki düzenlemeler yapılmıştır.
 • • Stoken, kripto varlıkların veya TRYC’nin veya işlemlerin mevzuatlara uygunluğuna yönelik herhangi bir görüş belirtmemekte olup, kullanıcılar, ilgili mevzuatlara uygunluğunu kendileri denetlemeleri gerektiğini ve bunların çeşitli mevzuatlara aykırılık teşkil edebileceğini anlamakta ve bu kapsamda ilgili denetim, kontrol ve uyum yükümlülüklerini kendileri üstlenmektedir.
 • • TRYC, halihazırda, Ethereum altyapısı kullanılarak oluşturulmuş akıllı sözleşmeler kapsamında çıkarılmış ERC-20 bazlı kripto varlıklar olarak işlem görmektedir. Ethereum ve benzer altyapı, yazılım ve protokoller ile bunlara ilişkin haklar Stoken’a ait değildir ve Stoken tarafından kontrol edilmemektedir. Bunlar genellikle açık kaynak kodlu yazılımlardır.
 • • Ethereum ERC-20 altyapısını destekleyen cüzdanlarda TRYC saklanabilir ve bu cüzdanlar arasında TRYC transferi yapılabilir, ancak, Stoken bu cüzdanlara, bunların kullanımına, güvenliğine, tamlığına, işlerliğine ve sürekliliğine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunamamaktadır.
 • • TRYC Ethereum üzerinde çalıştığı için Ethereum altyapısı ile uyum sağlayan üçüncü kişiler teknik sebeplerle Stoken’dan izin almaksızın TRYC entegrasyonları ve TRYC alım satımı gibi İşlemler’e yönelik işlemler gerçekleştirebilir ve ERC-20 temelli kripto varlıklar cüzdandan cüzdana aktarılabildiği için Stoken’ın TRYC’nin alım satımını veya diğer İşlemler’ini teklif eden her kişiyi kontrol etmesi mümkün değildir. Bu sebeple TRYC kullanımı, İşlemler’i veya desteği, ilgili işlemleri gerçekleştiren kişilerin Stoken ile ilişkili veya Stoken’ın bunlar üzerinde herhangi bir kontrolü olduğu anlamına gelmemektedir. Stoken bu kişileri ve işlemleri takip etme yükümlülüğü altında değildir ve bu konuda çeşitli teknik engeller bulunmaktadır.
 • • Kripto varlıkların piyasadaki volatilitesi genel olarak çok yüksektir. Düzensiz şekilde fiyatlarda yükseliş ve düşüş göstermekte olan kripto varlıkların, piyasa fiyatlandırması da büyük değişkenlikler gösterebilir.
 • • Kripto varlıklara ilişkin, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, siber saldırı düzenlenmesi, hırsızlık, dolandırıcılık, güvenlik ihlallerinin yaşanması, piyasaya erişimin geçici ve/veya sürekli kısıtlanması, sistemsel arızalar yaşanması, işlem gördüğü ağın son bulması, ihraç edenlerin projeyi bitirmesi, kripto varlıkların değer kaybetmesi gibi riskler bulunmaktadır.
 • • Kripto varlıklarla ilgili ortaya çıkabilecek mevzuat değişiklikleri, yargı veya idari merci kararı, talebi veya benzer sebeplerle söz konusu varlıkların veya İşlemler’in kısıtlanması, engellenmesi, lisans veya izne tabi tutulması veya yasaklanması da mümkündür.
 • • Stoken, TRYC’e yönelik, TRYC’nin her zaman bir platformda listeleneceğine, çıkarılacağına, destekleneceğine, işlem hacimlerine, TRYC fiyatlarına, alım-satım koşullarına veya sürekli olarak farklı piyasalarda işlem göreceğine yönelik herhangi bir taahhüt vermemektedir.
 • • Ethereum ağında gerçekleştirilen bazı işlemler kullanılan akıllı sözleşme altyapısı sebebiyle gerçekleştirildikten sonra iade edilemez ve geri döndürülemezdir ve kural olarak işlem bir kez gerçekleştirildikten sonra geri alınamaz. TRYC’lerin desteklenmeyen cüzdanlara gönderilmesi veya alınmaya çalışılması yahut akıllı sözleşmede uygun olmayan fonksiyonların işletilmesi halinde TRYC’ler kaybolabilir veya tekrar kullanılabilir duruma getirilemeyebilir. Cüzdan adresleri, şifreleri veya diğer erişim araçlarının kaybedilmesi, bunların ele geçirilmesi, başka cüzdanlara aktarılması halinde bunların geri getirilememesi ve ilgili cüzdanlara ulaşılamaması kaynaklı tüm sorumluluk kullanıcılar nezdindedir.
 • • TRYC projesi kapsamında halihazırda Ethereum ağının teknik altyapısının kullanıldığı ve alım satımı ile diğer işlemlerde çeşitli merkezi veya merkezi olmayan ve Stoken’ın kontrolünde bulunmayan platformların kullanılabileceği göz ardı edilmemelidir. Ethereum’a, platformlara, yazılımlara, cüzdanlara, altyapılara, akıllı sözleşmelere, emirlere ilişkin hatalar, sorunlar ve gecikmeler yahut saldırılar, engeller, kesintiler ve kopmalar TRYC işlemlerini etkileyebilir. Stoken, Ethereum’un, platformların, yazılımların, alt yapıların, akıllı sözleşmelerin veya cüzdanların kullanımına, güvenliğine, tamlığına, işlerliğine, doğru, eksiksiz, hatasız çalıştığına veya sürekliliğine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Stoken’ın bunlara ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bunlarla sınırlı olmamakla beraber, internet, altyapı, elektronik arızaları ve siber saldırılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Bunun yanında, gerek akıllı sözleşmeler gerekse Stoken altyapısı güncelleme ve geliştirmelere tabidir ve bu sebeple sistemde çeşitli bakım çalışmaları yapılabilmekte, gecikmeler oluşabilmektedir.
 • • Cüzdandan cüzdana aktarım gerçekleşmesi veya farklı işlemler yapılması durumunda, bu işlemler Ethereum ağı üzerinde veya işlem yapılan platformlar nezdinde çeşitli ücretlere tabi tutulabilmektedir. Stoken’ın bunları kontrol etmesi mümkün değildir. Kullanıcılar bu ücret ve kesintilerden kendileri sorumludurlar.
 • • Kara liste uygulaması ile özellikli bazı hallerde akıllı sözleşme üzerinde çeşitli bazı işlemlerin yapılması engellenebilmektedir.
 • • Stoken, TRYC’nin edinim veya geri verme talebi iletme ve gönderim yapmak için Stoken tarafından yetkilendirilmiş olan ve kullanıcıların TRYC’ye erişimini sağlaması planlanan çeşitli kişilerle (“Anlaşmalı Kuruluş”) anlaşabilecektir. Anlaşmalı Kuruluşlar, Stoken’dan farklı tüzel kişilerdir ve Stoken, Anlaşmalı Kuruluşlar ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamakta veya taahhüt vermemektedir.
 • • Gelecekte TRYC yol haritası, dayanak mevzuatları, sistemleri, teknolojileri ve öngörülerinde değişiklikler olabilir ve bu gibi sebeplerle bu Whitepaper ve diğer belgeler üzerinde değişiklikler yapılabilir, yeni versiyonlar yayımlanabilir.
 • • Stoken, İşlemler’e ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir.
 • • Kullanıcılar, İşlemler gerçekleştirirken hukuka uygun davranmakla yükümlüdürler.

İşbu Risk Bildirimi, kullanıcıları genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır ve kripto varlıklara ilişkin işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Burada belirtilen risklerin dışında da kripto varlıklar ve ilgili işlemlerin yüksek riskli ve spekülatif olduğunu ve her zaman farklı riskler ile karşılaşma ihtimaliniz olduğunu göz önünde bulundurmanız, dolayısıyla işlem yapmadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmanız gerekmektedir.